Założycielki szkoły

Założycielkami Szkoły Dobrego Prawa są Marta Tomkiewicz-Januszewska i Karolina Kuszlewicz.

Pracujemy ze sobą od kilku dobrych 😉 lat. Od początku połączyło nas przekonanie, że prawo jest czymś więcej niż zespołem poprawnie stosowanych przepisów lub sposobem na zarabianie pieniędzy. Jesteśmy adwokatkami – idealistkami, z pasją do działań edukacyjnych.

Nasz pierwszy wspólny projekt edukacyjny odbył się w 2017 r., kiedy to koordynowałyśmy wydarzenie „Adwokaci na Pol’and’Rock Festival” w Kostrzynie nad Odrą. Po pilotażowym roku u boku Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara, zorganizowaliśmy w ramach Izby Adwokackiej w Warszawie Adwokacki Namiot Praw i Wolności, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli/ki także innych zawód prawniczych: sędziów (Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia„), prokuratorów (Stowarzyszenie Lex Super Omnia) oraz Wolne Sądy, a także szereg organizacji społecznych, których działalność związana jest z ochroną takich wartości jak: praworządność, prawa człowieka (m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób LGBTQA+, prawa kobiet), prawa zwierząt, ochrona przyrody, demokracja (m.in. Fundację Panoptykon, Stowarzyszenie Ekostraż, Fundację Szkoła Dzika, Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Alimenty to nie Prezenty, Obóz dla Puszczy). W tych nieoczywistych warunkach przeprowadziliśmy razem kilkadziesiąt warsztatów dla uczestników/ek Festiwalu, a także wyjątkowe spotkania z pierwszą Rzecznik Praw Obywatelskich i byłą sędzią Trybunału Konstytucyjnego – prof. Ewą Łętowską, sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie – Igorem Tuleyą, Sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – prof. Markiem Safjanem oraz byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego – Jerzym Stępniem. Z sukcesem kontynuowałyśmy ten wyjątkowy projekt w kolejnych latach i ten kurs zamierzamy utrzymać w przyszłości.

W 2019 r. z kolei, ponownie na zaproszenie RPO, współtworzyłyśmy z ramienia naszej Izby adwokacki projekt edukacyjny na Festiwalu Muzycznym Open’er w Gdyni.

W 2017 r., jeszcze zanim zaczęłyśmy nasze wspólne działania edukacyjne, obie zostałyśmy nagrodzone w rankingu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra. Każda z nas ma także doświadczenie we współpracy z mediami oraz w wystąpieniach publicznych. Obie jesteśmy wykładowczyniami na aplikacji adwokackiej w Warszawie, a także prowadzimy zajęcia na uczelniach.

W sądach nosimy togi – na festiwalach dżinsy, ale w jednych i drugich okolicznościach korzystamy z prawa, by mówić o sprawiedliwości, równych prawach, szacunku oraz godności dla ludzi i nie tylko (także zwierząt i przyrody).

Lubimy swoją pracę, choć nie jesteśmy naiwne. Znamy jej realia, a zawód adwokacki przynosi regularnie zarówno piękne, jak i trudne doświadczenia. Rozumiemy, czym jest poczucie przeciążenia, a nawet wypalenia. Ta Szkoła wyrosła z naszych doświadczeń. Jest w nas otwartość w sposobie patrzenia na świat, ciekawość i świeżość, chęć jego poznawania, ale jednocześnie posiadamy już pewne lata doświadczenia jako prawniczki, co powoduje, że mamy świadomość trudności, jakie istnieją. Tym jednak, co jest dla nas najważniejsze, to przekonanie, że dążenie do wysokiej jakości w świadczonej pracy, regularny rozwój merytoryczny, jak i budowanie relacji pomiędzy osobami stosującymi prawo, dążenie do wzajemnego zrozumienia, wymiana doświadczeń oraz odpowiednia ochrona przed psychicznymi przeciążeniami, mogą ze stosowania prawa czynić podróż pełną przygód i satysfakcji.

Poza tym – też się trochę różnimy, o czym więcej w naszych BIO 🙂


adw. Marta Tomkiewicz-Januszewska

szkoleniowiec, adwokatka, społeczniczka. Działalnością edukacyjną w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa karnego i procedury karnej zajmuje się od 2012 r., przy czym od 2017 roku jest stałym wykładowcą z tej tematyki w Izbie Adwokackiej w Warszawie (zajęcia dla aplikantów adwokackich I roku oraz repertoria z zakresu apelacji karnej oraz etyki). Jest sędzią dyscyplinarnym w Izbie Adwokackiej w Warszawie, a także członkiem Panelu Dyscyplinarnego I stopnia przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Od 2018 roku jest mediatorką. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom karnym i z zakresu etyki zawodowej. W czerwcu 2019 r. ukończyła szkolenie dla trenerów w Wilnie „Train the trainer – training for criminal defence lawyers” w ramach europejskiego programu NETPRALAT, dedykowanego dla adwokatów karnistów. W 2021 i 2022 roku, już jako senior trener NETPRALAT, przeprowadziła ww. szkolenia dla adwokatów w Polsce. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń nie tylko dla prawników, ale także dla organizacji pozarządowych. Od 2016 roku współkoordynuje projekty edukacyjne warszawskiej Izby Adwokackiej, realizowane w ramach festiwali muzycznych Pol’and’Rock czy Open’er Festiwal. Jest członkinią Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie i od 3 stycznia 2013 r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Jest praktykiem, prawnikiem sądowym. Od lutego 2016 r. wpisana na listę prawników współpracujących z Ambasadą Włoską w Warszawie. W listopadzie 2017 r. wyróżniona w rankingu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2017, „nagrodzona za aktywność pozwalającą określić ją mianem „prawnika odpowiedzialnego za świat”, a w marcu 2020 r. odznaczona przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Od stycznia 2021 r. mentor w ramach międzynarodowego programu EmpowerPL, organizowanego przez Boston Consulting Group oraz Federację Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie adwokatmartatomkiewicz.pl

adw. Karolina Kuszlewicz

Adwokatka, edukatorka i publicystka. Specjalizuje się w tematyce ochrony zwierząt i przyrody oraz obsłudze prawnej organizacji pozarządowych. Prowadzi własną kancelarię. Od lat zaangażowana w działalność edukacyjną. Ukończyła Szkołę Trenerów w Katowicach. W latach 2015-2016 brała udział w innowacyjnym projekcie „Dziennikarstwo ekologiczne” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawnej ochrony zwierząt i przyrody dla organizacji pozarządowych, zarówno o zasięgu międzynarodowym, jak Fundacja Alberta Schweitzera, ogólnopolskim – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Klub Gaja, jak i działających lokalnie – Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach. Regularnie szkoli także przedstawicieli administracji publicznej, straży miejskiej, zaś w ramach projektu Najwyższej Izby Kontroli pracowała również z Policją. Aktualnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artes Liberales, a także na Aplikacji Adwokackiej w Warszawie. Związana z Centrum Problemów Regulacyjnych i Polityki Publicznej Uniwersytetu Śląskiego. Współkoordynatorka wydarzeń edukacyjnych (“Adwokacki namiot praw i wolności”) na największych festiwalach muzycznych w Polsce – Pol’and’Rock i Open’er.

Autorka książki „Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik” (Wolters Kluwer 2019), “Komentarza do ustawy o ochronie zwierząt” (Wolters Kluwer 2021) oraz bloga “W imieniu zwierząt i przyrody – głosem adwokatki”. Twórczyni koncepcji prawa wrażliwego, opublikowanej w 2020 r. w książce “ZOEpolis. Budując wspólnotę ludzko – nieludzką”. Pisuje w Krytyce Politycznej i portalu prawo.pl. Autorka opracowań w systemie informacji prawnej LEX.

W 2017 r. nagrodzona pierwszym miejscem w rankingu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra”. Członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Polskiego Towarzystwa Etycznego.

Kontakt

Telefon

Karolina: 693 52 87 93     Marta: 501 28 44 29

Email

kontakt@szkoladobregoprawa.pl

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.