Warsztaty

 • Praktyczne aspekty sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Celem szkolenia jest przedstawienie wiedzy i praktyki z zakresu postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, zarówno w zakresie przygotowywania skarg, jak i prowadzenia w imieniu klientów postępowań w tego typu spawach. W toku edukacji prawniczej zwykle nie ma przestrzeni, aby w formule warsztatowej opracowywać kluczowe elementy skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Założeniem szkolenia jest zatem przekazanie w szczególności wiedzy praktycznej, umożliwiającej poruszanie …

 • Strategiczne postępowania sądowe w sprawach dotyczących praw człowieka

  Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowej wiedzy i praktyki w zakresie strategicznego prowadzenia spraw przed krajowymi i międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka. Uczestnicy/czki uzyskają najważniejsze informacje dotyczące koncepcji litygacji strategicznej (impact litigation, public interest litigation) oraz jej wykorzystania w praktyce organizacji pozarządowych i krajowych instytucji praw człowieka. Prowadzenie dr hab. Adam Bodnar.

 • Letni webinar „Prawo i media w obronie zwierząt – jak z nich korzystać?”

  Celem webinaru jest wzmocnienie kompetencji uczestniczek i uczestników w zakresie komunikowania spraw dotyczących zwierząt. Niezbędnymi do tego narzędziami jest znajomość ustawy o ochronie zwierząt, której najważniejsze zasady zostaną omówione podczas webinaru oraz umiejętność skutecznego nagłaśniania tych spraw. Nawet niewiele znacząca z pozoru sprawa może w przyszłości doprowadzić do zmian systemowych. 

 • Letni webinar „Prawo do buntu”

  „Prawo do buntu” to webinar dedykowany osobom (aktywistycznym i prawniczym), którym bliska jest idea oporu wobec niesprawiedliwości. Rozmawiamy o formach tego oporu – od spokojnego protestu do ryzykowanego nieposłuszeństwa obywatelskiego – jego dozwolonych prawnie ramach i możliwych konsekwencjach w przypadku przekroczenia granic. Pracujemy dynamicznie, aktywnie, ale w wakacyjnej formule (3h szkoleniowe).

 • Prawna ochrona zwierząt

  Istotą warsztatu będzie wzmocnienie skuteczności rzecznictwa na rzecz zwierząt, podejmowanego przez przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych z wykorzystaniem ustawy o ochronie zwierząt. Wiedza, obejmująca przepisy prawa, będzie przekazywana na podstawie przykładów z praktyki, które następnie będą stanowiły podstawę do aktywnej pracy uczestników/czek, polegającej na analizie konkretnych sytuacji i wybieraniu, w oparciu o podane stany faktyczne, najbardziej adekwatnych ścieżek prawnych.

 • Wsparcie i regeneracja w pracy prawnika/czki

  Celem szkolenia jest skonfrontowanie własnych doświadczeń zawodowych z doświadczeniem innych prawników/czek, mierzących się z tymi podobnymi trudnościami. Presja czasu, wszechobecny stres, często doznawane poczucie bezradności czy frustracji działają na nas obciążająco i jednocześnie demotywująco. Jako praktykujące prawniczki wiemy, że nasze odczucia nie są odosobnione i że większość z nas na co dzień mierzy się z emocjonalnie trudnymi sytuacjami, które wpływają na nasze samopoczucie i bieżące funkcjonowanie. Zawody prawnicze mają bowiem to do siebie, że niezależnie czy wykonujemy je w małej jednoosobowej kancelarii czy dużej korporacji, dźwigamy na sobie obciążenia psychiczne związane z odpowiedzialnością za los drugiego człowieka. Jesteśmy także łącznikiem między klientem a sądem czy kontrahentem biznesowym, na którego nasi klienci w naturalny sposób przenoszą własne emocje.

 • Sztuka „Dobrej” Argumentacji

  Celem szkolenia jest pozyskanie umiejętności ułatwiających sprawniejszą komunikację. Z pracą prawnika/czki nieodłącznie związany jest spór. Codziennie musimy przekonywać do swoich racji klienta, sędziego, kontrahenta biznesowego, przeciwnika procesowego, prokuratora czy policjanta. Nierzadko działamy pod presją czasu i w trudnych warunkach.

 • Prawnik/czka a media – nie taki diabeł straszny…

  Jak sprawnie komunikować się z mediami, by zachować profesjonalizm, zainteresowanie tematem, przekazać istotne wartości i dotrzeć do ludzi?  Sięgniemy do Arystotelesa po genialne zasady budowania wypowiedzi: etos, patos i logos i przeniesiemy je na grunt współczesnych kanałów komunikacji. Warsztaty przydadzą Wam się w rozwijaniu sztuki retoryki i budowaniu charyzmatycznego przekazu, a to istota wykonywania zawodów prawniczych. W trakcie warsztatów dowiemy się także w jaki sposób odpowiednio zaprezentować się przed kamerą, by z jednej strony przekaz był atrakcyjny medialnie i trafiał do ludzi. Z drugiej zaś istotne jest, by wypowiedź nie straciła na merytorycznej jakości i nie naruszała zasad deontologii zawodowej.

 • Prawa i obowiązki w kontakcie z organami ścigania

  Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy praktycznej na temat praw oraz obowiązków jakie przysługują w kontakcie z organami ścigania i służbami, stosującymi środki przymusu, w tym z Prokuraturą, Policją, CBA, Strażą Graniczną, Służbą Celną itp. Oczywistym jest, że dopóki nie znamy swoich praw, nie wiemy – co nam wolno, a czego nie powinniśmy robić. Ta niewiedza i wynikająca stąd niepewność powoduje, że nie jesteśmy w stanie skutecznie zadbać o swoje sprawy.

Kontakt

Telefon

Karolina: 693 52 87 93     Marta: 501 28 44 29

Email

kontakt@szkoladobregoprawa.pl

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.