Rekomendacje

„Dobry adwokat musi być nie tylko wybitnym prawnikiem i taktykiem. Musi być także znakomitym edukatorem, przykładając się do wzrostu wiedzy społeczeństwa o prawie. Tę misję adw. Karolina Kuszlewicz i adw. Marta Tomkiewicz realizują od lat z ogromnym zaangażowaniem i pasją, prowadząc warsztaty z umiejętności prawniczych, które przekazać mogą tylko tak wybitne i doświadczone adwokatki.”

- adw. Mikołaj Pietrzak

„Miałam niebywałe szczęście współpracować z niezwykłymi prawniczkami - adw. Martą Tomkiewicz oraz adw. Karoliną Kuszlewicz, co uprawnia mnie do entuzjastycznej opinii o tym, jakie efekty przyniesie Ich nowo powstający, wyjątkowy projekt. Nie mam wątpliwości, że wrażliwość obu adwokatek i Ich doświadczenia wielu lat praktyki zawodowej jako pełnomocniczek i obrończyń przyczyniły się do powstania pomysłu i dziś jego realizacji. To pomysł edukacyjny w obszarze dotychczas zaniedbanym i niedostrzeganym przez uczestników wymiaru sprawiedliwości. Szkoła Dobrego Prawa adwokatek Kuszlewicz i Tomkiewicz ma ogromną szansę stać się filarem nauki stosowania słusznego prawa i uwzględniania tych podstaw wymierzania sprawiedliwości, które jak dotąd są zbyt często pomijane. Wierzę w ideę i Twórczynie tego pomysłu.”

- adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska 

„Obowiązek doskonalenia zawodowego jest wpisany w istotę zawodu prawnika, w tym także adwokata. Dynamicznie zmieniająca się wokół nas rzeczywistość wymaga także bardzo dużej elastyczności oraz odporności na stres. Z dużym zainteresowaniem i pełną aprobatą przyjęłam projekt „Szkoły Dobrego Prawa”, w którego założeniach jest edukowanie prawa nowatorskimi metodami i w oparciu na najistotniejsze dla prawnika wartości.”

- adw. Anisa Gnacikowska

Kontakt

Telefon

Karolina: 693 52 87 93     Marta: 501 28 44 29

Email

kontakt@szkoladobregoprawa.pl

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.