O szkole

Szkoła Dobrego Prawa to wyjątkowa przestrzeń, w której możesz się rozwijać zawodowo, z jednoczesnym dbaniem o siebie samą/samego. Szkoła została stworzona z myślą o osobach, które wykonują zawody prawnicze lub inne prace związane ze stosowaniem prawa na co dzień. To także miejsce dla działaczy i działaczek społecznych, którzy korzystają z prawa jako narzędzia zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Chcemy poszerzać wiedzę, jak i wspierać się wzajemnie, ucząc, jak radzić sobie z presją i efektywnie korzystać ze swojej wrażliwości.

Zgodnie z nazwą
naszej Szkoły,
ważne jest dla nas
dobro.

Zgodnie z nazwą Szkoły, ważne jest dla nas dobro. Rozumiemy je z jednej strony jako zobowiązanie, by rozwijać się merytorycznie i wykorzystywać prawo do czynienia zmian na lepsze (zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym). Z drugiej zaś dobro pojmujemy jako solidność metod pracy z Wami, opartych na wymianie doświadczeń i budowaniu poczucia solidarności. Istotne jest dla nas, by przekazywana Wam wiedza pochodziła od ekspertek/ów w danej dziedzinie, miała ugruntowanie w dorobku nauki i jednocześnie uwzględniała istniejące realia. Dobro to zarówno profesjonalizm postępowania zawodowego oraz wysoka jakość stosowania prawa, jak i empatia oraz otwartość na drugiego człowieka.

Dlatego znajdziecie w naszej ofercie szkolenia z 3 serii:

Wiedza

w której podstawą jest etos nauki

Na szkoleniach z serii “wiedza” weźmiemy na warsztat szczególnie te zagadnienia, które w Polsce dopiero rozwijają się na naszych oczach, zaś tradycyjny model edukacji wciąż zajmuje się nimi w stopniu niewystarczającym, takie jak: cyberprzestępczość, prawna ochrona tożsamości płciowej, nieposłuszeństwo obywatelskie, obrót dziełami sztuki, zasady uczciwości w sporcie, prawa zwierząt, ochrona przyrody i klimatu, wolność twórcza, w tym regulacje dotyczące gier komputerowych, prawo mody.

Sztuka prawa

poświęcone temu, co jest jego istotą

Z serii “sztuka prawa” już niedługo w naszej ofercie znajdziecie warsztaty ze sprawiedliwości, logiki, budowania argumentacji: retoryki i erystyki, a także prowadzenia działalności w internecie (blogi, social media) oraz współpracy z mediami. Chcemy sięgać do tego, co jest istotą prawa, łącząc dorobek historii i filozofii ze współczesnością, w tym literaturą, sztuką filmową, a nawet popkulturą. Ta seria poświęcona jest “duchowi” prawa – temu, co jest jego fundamentem, nie zaś wyłącznie jego “literze”.

Od ludzkiej strony

stawiające na osobisty rozwój człowieka

Warsztaty „od ludzkiej strony” – dobro to bycie dla siebie z jednej strony osobą wymagającą, zorganizowaną, rozwijającą się merytorycznie, a z drugiej wyrozumiałą, akceptującą własne potknięcia, zapewniającą sobie także przestrzeń do regeneracji. Dlatego tworzymy w naszej Szkole prawniczą wymianę doświadczeń. To ważne, byśmy, wykonując tak odpowiedzialne zawody lub prace, dbali także o siebie jako ludzi. Zapraszamy Was na warsztaty poświęcone ochronie przed dojmującymi skutkami napięć, stresu, popełnionych błędów. Metodyka ochrony własnej psychiki w świecie, którego presja jest coraz większa, wydaje się nam tak samo ważna, jak metodyka stosowania prawa. Nie będziemy się jednak zamartwiać, raczej poszukamy w oparciu o współpracę ze specjalistami/kami sposobów na opanowanie tego, co obciążające i wspieranie tego, co wartościowe.

Naszym zdaniem kluczem do dobrego stosowania prawa jest pasja, poczucie odpowiedzialności, ciekawość, postrzeganie swojej ścieżki zawodowej jako twórczej, mającej wpływ na rzeczywistość oraz jednoczesne rozumienie, że wiąże się ona z określonym obciążeniem psychicznym, które trwające długo, może prowadzić do wypalenia i frustracji. Chcemy wzmacniać to co dobre i ograniczać to, co wypalające. 

U nas będziesz mieć okazję doświadczyć satysfakcji w korzystaniu z prawa.

Metodyka pracy

Pracujemy w grupach do 15 osób. To optymalna liczba, pozwalająca na nawiązanie relacji między sobą, a jednocześnie zapewniająca różnorodność perspektyw. Ważne jest dla nas, by każda osoba biorąca udział w zajęciach naszej Szkoły miała zapewnioną przestrzeń na podzielenie się swoimi doświadczeniami w danym obszarze.

Pracujemy metodami aktywnymi, zakładając że teoria powinna zajmować ok. 20-40% szkolenia, zaś pozostałe ok. 60-80% to ćwiczenia praktyczne. Zależy nam, by zajęcia były dla Was twórcze, rozwijające zarówno wiedzę merytoryczną, umiejętności, jak i postawy w odniesieniu do wykonywanej pracy.

Każde ze szkoleń prowadzone jest przez  ekspertkę/ta z danej dziedziny, współpracującą/cym ze Szkołą Dobrego Prawa. Ich BIO znajdziecie w ofertach poszczególnych szkoleń.

Organizujemy także szkolenia „zamknięte” dla zorganizowanych grup – stawka i termin do indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Telefon

Karolina: 693 52 87 93     Marta: 501 28 44 29

Email

kontakt@szkoladobregoprawa.pl

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.